रामबन, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

रामबन : सोन्याचा दर

23 मार्च 2023
59,510
+480.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 59,030 +140.00
21 मार्च 2023 58,890 -840.00
20 मार्च 2023 59,730 +50.00
19 मार्च 2023 59,680 +10.00
18 मार्च 2023 59,670 +0.00
17 मार्च 2023 59,670 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,250 -320.00
15 मार्च 2023 58,570 +880.00
14 मार्च 2023 57,690 -130.00
13 मार्च 2023 57,820 +1,480.00
रामबन सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,730
रामबन सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,060
रामबन सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,243
रामबन सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,980
रामबन सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 59,030
रामबन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,920
रामबन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,550
रामबन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,514
रामबन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,920
रामबन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,950
रामबन सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,300
रामबन सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,140
रामबन सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,497
रामबन सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,140
रामबन सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,210
रामबन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,170
रामबन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,510
रामबन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,479
रामबन सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,900
रामबन सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,130
रामबन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रामबन : चांदीचा दर

23 मार्च 2023
69,730.00
+310.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 69,420 +850.00
21 मार्च 2023 68,570 -370.00
20 मार्च 2023 68,940 +160.00
19 मार्च 2023 68,780 +10.00
18 मार्च 2023 68,770 +0.00
17 मार्च 2023 68,770 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,690 -760.00
15 मार्च 2023 67,450 +420.00
14 मार्च 2023 67,030 +340.00
13 मार्च 2023 66,690 +3,760.00
रामबन चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,420
रामबन चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,950
रामबन चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,572
रामबन चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,560
रामबन चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 69,420
रामबन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,520
रामबन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,770
रामबन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,480
रामबन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,090
रामबन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,680
रामबन चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,980
रामबन चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,110
रामबन चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,989
रामबन चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,420
रामबन चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,050
रामबन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,820
रामबन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,100
रामबन चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,982
रामबन चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,270
रामबन चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,420
रामबन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत