बेळगाव, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

बेळगाव : सोन्याचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
62,420
+370.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 62,050 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,210 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,200 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,080 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,890 +0.00
17 फेब्रुवारी 2024 61,890 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 61,880 +210.00
15 फेब्रुवारी 2024 61,670 +230.00
14 फेब्रुवारी 2024 61,440 -90.00
13 फेब्रुवारी 2024 61,530 -590.00
बेळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,930
बेळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,440
बेळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,201
बेळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,930
बेळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 62,050
बेळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,440
बेळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,650
बेळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,429
बेळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,440
बेळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,720
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,750
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,559
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,320
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,310
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,920
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,021
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,910
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,590
बेळगाव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेळगाव : चांदीचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
70,670.00
+180.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 70,490 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,940 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,500 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,530 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,330 +0.00
17 फेब्रुवारी 2024 72,330 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 72,320 +980.00
15 फेब्रुवारी 2024 71,340 +1,030.00
14 फेब्रुवारी 2024 70,310 +480.00
13 फेब्रुवारी 2024 69,830 -1,430.00
बेळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,380
बेळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,830
बेळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,210
बेळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,380
बेळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 70,490
बेळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,400
बेळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,920
बेळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,214
बेळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,400
बेळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,400
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,750
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,390
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,602
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,740
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,360
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,320
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,150
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,734
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,440
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,320
बेळगाव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत