बेळगाव, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

बेळगाव : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,880
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,880 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,600 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,360 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,750 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,750 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,750 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,890 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,670 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,480 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,490 -340.00
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बेळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,230
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,270
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,194
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,620
बेळगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,880
बेळगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,010
बेळगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,180
बेळगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,829
बेळगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,200
बेळगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,420
बेळगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,760
बेळगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,320
बेळगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,044
बेळगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,150
बेळगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,200
बेळगाव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेळगाव : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,320.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,320 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,680 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,050 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,000 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,990 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,990 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,220 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,870 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,180 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,890 -250.00
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बेळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,320
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,470
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,367
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,010
बेळगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,320
बेळगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,840
बेळगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,320
बेळगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,085
बेळगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,840
बेळगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,790
बेळगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,950
बेळगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,390
बेळगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,471
बेळगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,390
बेळगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,840
बेळगाव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत