शिवगंगा, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

शिवगंगा : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,490
+500.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,990 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,710 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,470 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,870 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,860 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,860 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 53,000 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,780 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,590 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,600 -350.00
शिवगंगा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
शिवगंगा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
शिवगंगा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
शिवगंगा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
शिवगंगा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
शिवगंगा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,340
शिवगंगा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,380
शिवगंगा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,304
शिवगंगा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,730
शिवगंगा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,990
शिवगंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,120
शिवगंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,280
शिवगंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,936
शिवगंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,310
शिवगंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,530
शिवगंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,870
शिवगंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,430
शिवगंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,150
शिवगंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,260
शिवगंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,300
शिवगंगा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

शिवगंगा : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,620.00
+1,160.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,460 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,810 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,180 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,130 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,120 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,120 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,350 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 62,000 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,310 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 61,020 -250.00
शिवगंगा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
शिवगंगा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
शिवगंगा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
शिवगंगा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
शिवगंगा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
शिवगंगा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,460
शिवगंगा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,600
शिवगंगा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,496
शिवगंगा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,130
शिवगंगा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,460
शिवगंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,970
शिवगंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,440
शिवगंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,210
शिवगंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,960
शिवगंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,910
शिवगंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,070
शिवगंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,510
शिवगंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,589
शिवगंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,510
शिवगंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,960
शिवगंगा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत