जम्मू, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

जम्मू : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,690
+220.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,470 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,480 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,400 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,120 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,390 +160.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,230 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,220 +220.00
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,120
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,450
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,234
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,490
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,470
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,720
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,791
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,310
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,500
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,040
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,371
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,500
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,350
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,620
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,020
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,936
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,020
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,500
जम्मू - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जम्मू : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
67,260.00
+1,190.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,070 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,860 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,860 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,470 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,140 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,300 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,360 +560.00
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,070
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,243
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,120
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,070
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,841
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,500
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,920
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,270
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,611
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,920
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,610
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,950
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,720
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,104
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,850
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,920
जम्मू - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत