जम्मू, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

जम्मू : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,300
+130.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,170 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,250 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,250 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,250 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,160 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,000 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,560 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,370 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,640 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,640 +10.00
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,170
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,250
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,557
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,250
जम्मू सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,170
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,810
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,370
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,092
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,200
जम्मू सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,250
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,740
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,880
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,848
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,530
जम्मू सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,880
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,430
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,580
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,073
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,790
जम्मू सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,580
जम्मू - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जम्मू : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,610.00
+680.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,930 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,900 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,890 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,890 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,090 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,540 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,440 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,320 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,270 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,270 +10.00
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,930
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,890
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,240
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,890
जम्मू चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,930
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,523
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
जम्मू चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,890
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,540
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,110
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,029
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,440
जम्मू चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,120
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,960
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,780
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,106
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,800
जम्मू चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,800
जम्मू - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत