बेलोनिया, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

बेलोनिया : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,740
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,740 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,840 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,610 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,620 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,540 -730.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,270 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,530 +150.00
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,270
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,590
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,415
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,630
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,740
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,860
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,870
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,929
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,450
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,870
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,640
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,180
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,512
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,640
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,490
बेलोनिया सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,760
बेलोनिया सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,160
बेलोनिया सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,081
बेलोनिया सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,160
बेलोनिया सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,640
बेलोनिया - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेलोनिया : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,840.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,840 -620.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,460 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,270 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 65,050 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,050 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,660 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,320 -160.00
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,460
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,300
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,765
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,300
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,840
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,130
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,030
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 64,028
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,690
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,030
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,120
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,460
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,804
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,120
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,800
बेलोनिया चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,170
बेलोनिया चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,920
बेलोनिया चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,308
बेलोनिया चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,050
बेलोनिया चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,120
बेलोनिया - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत