बेलोनिया, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

बेलोनिया : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,090
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 53,090 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,800 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,570 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,960 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,960 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,960 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 53,100 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,880 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,690 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,700 -340.00
बेलोनिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बेलोनिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बेलोनिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बेलोनिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बेलोनिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बेलोनिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,440
बेलोनिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,470
बेलोनिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,401
बेलोनिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,830
बेलोनिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,090
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,210
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,380
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 51,030
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,400
बेलोनिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,620
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,960
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,520
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,243
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,350
बेलोनिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,400
बेलोनिया - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेलोनिया : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,570.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,570 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,930 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,300 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,240 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,240 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,230 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,460 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 62,120 +700.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,420 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 61,130 -250.00
बेलोनिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बेलोनिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बेलोनिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बेलोनिया चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बेलोनिया चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बेलोनिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,570
बेलोनिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,710
बेलोनिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,610
बेलोनिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,240
बेलोनिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,570
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,090
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,540
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,316
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,070
बेलोनिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 58,020
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,180
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,600
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,691
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,600
बेलोनिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,060
बेलोनिया - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत