आनंद, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

आनंद : सोन्याचा दर

27 सप्टेंबर 2022
49,630
+280.00
तारीख किंमत बदला
26 सप्टेंबर 2022 49,350 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,620 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,620 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,610 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,210 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,610 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,410 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,500 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,530 +10.00
17 सप्टेंबर 2022 49,520 +0.00
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,087
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (26 सप्टेंबर) 49,350
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,720
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,860
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,828
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,510
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,860
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,410
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,560
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,053
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,770
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,560
आनंद सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,980
आनंद सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,440
आनंद सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,144
आनंद सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,110
आनंद सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,980
आनंद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

आनंद : चांदीचा दर

27 सप्टेंबर 2022
55,960.00
+660.00
तारीख किंमत बदला
26 सप्टेंबर 2022 55,300 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,250 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,250 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,240 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,980 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,280 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,320 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,620 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,670 +0.00
17 सप्टेंबर 2022 56,670 +10.00
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,390
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (26 सप्टेंबर) 55,300
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,510
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,090
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,006
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,410
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,100
आनंद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,940
आनंद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,750
आनंद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,083
आनंद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,770
आनंद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,780
आनंद चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,880
आनंद चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,520
आनंद चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,555
आनंद चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,640
आनंद चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,520
आनंद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत