आनंद, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

आनंद : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,380
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,380 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,100 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,370 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,220 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,200 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,990 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,990 +0.00
आनंद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,100
आनंद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
आनंद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,189
आनंद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
आनंद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,380
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
आनंद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,480
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,020
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,352
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,480
आनंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,330
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,600
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,000
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,916
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,000
आनंद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,480
आनंद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

आनंद : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,840.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,840 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,440 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,110 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,270 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,330 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,770 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,770 +0.00
आनंद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,840
आनंद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
आनंद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,967
आनंद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
आनंद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,840
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
आनंद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,890
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,250
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,587
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,890
आनंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,590
आनंद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,930
आनंद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,690
आनंद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,075
आनंद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,820
आनंद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,890
आनंद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत