फतेहाबाद, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

फतेहाबाद : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,830
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,830 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,540 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,300 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,700 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,690 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,690 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,830 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,610 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,420 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,430 -350.00
फतेहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
फतेहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
फतेहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
फतेहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
फतेहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
फतेहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,170
फतेहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
फतेहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,138
फतेहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,570
फतेहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,830
फतेहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,950
फतेहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,120
फतेहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,775
फतेहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,150
फतेहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,370
फतेहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
फतेहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,270
फतेहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,992
फतेहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
फतेहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
फतेहाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

फतेहाबाद : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,250.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,250 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,610 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 60,990 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,930 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,930 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,920 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,150 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,810 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,120 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,820 -260.00
फतेहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
फतेहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
फतेहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
फतेहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
फतेहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
फतेहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,250
फतेहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,410
फतेहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,302
फतेहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,950
फतेहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,250
फतेहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,770
फतेहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,260
फतेहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,024
फतेहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,780
फतेहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,730
फतेहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,890
फतेहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,340
फतेहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,413
फतेहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,340
फतेहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
फतेहाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत