दक्षिण कन्नड, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

दक्षिण कन्नड : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,360
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,080 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,340 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,190 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,180 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,960 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,960 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,960 -80.00
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,080
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,410
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,154
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,450
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,080
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,680
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,690
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,747
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,260
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,690
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,450
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,000
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,328
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,450
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,310
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,570
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,970
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,893
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,970
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,450
दक्षिण कन्नड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दक्षिण कन्नड : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,800.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,410 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,080 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,240 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,300 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,740 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,740 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,740 +260.00
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,410
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,826
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,060
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,410
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,870
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,800
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,783
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,440
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,800
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,850
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,220
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,551
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,850
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,550
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,890
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,660
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,040
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,790
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,850
दक्षिण कन्नड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत