दक्षिण कन्नड, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

दक्षिण कन्नड : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,520
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,520 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,320 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,590 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,590 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,590 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,180 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,580 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,380 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,470 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,500 +0.00
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,760
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,320
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,039
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,150
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,520
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,690
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,830
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,800
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,490
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,840
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,380
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,540
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,027
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,740
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,540
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,950
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,410
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,116
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,090
दक्षिण कन्नड सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,960
दक्षिण कन्नड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दक्षिण कन्नड : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,380.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,380 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,270 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,220 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,220 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,210 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,950 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,250 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,290 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,590 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,640 +0.00
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,950
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,390
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,362
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,390
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,380
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,480
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,060
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,975
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,380
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,070
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,900
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,720
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,051
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,740
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,750
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,850
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,490
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,524
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,610
दक्षिण कन्नड चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,490
दक्षिण कन्नड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत