बोंगागांव, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

बोंगागांव : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,610
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,610 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,710 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,490 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,500 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,420 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,140 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,400 +150.00
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,140
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,470
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,290
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,510
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,610
बोंगागांव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,740
बोंगागांव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,750
बोंगागांव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,808
बोंगागांव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,320
बोंगागांव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,750
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,510
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,060
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,388
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,510
बोंगागांव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,370
बोंगागांव सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,640
बोंगागांव सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,040
बोंगागांव सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,955
बोंगागांव सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,040
बोंगागांव सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,510
बोंगागांव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बोंगागांव : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,670.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,670 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,280 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,100 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,880 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,890 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,490 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,160 -160.00
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,280
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,601
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,140
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,670
बोंगागांव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,960
बोंगागांव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,880
बोंगागांव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,864
बोंगागांव चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,520
बोंगागांव चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,880
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,940
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,300
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,637
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,940
बोंगागांव चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,630
बोंगागांव चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,980
बोंगागांव चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,740
बोंगागांव चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,129
बोंगागांव चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,880
बोंगागांव चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,940
बोंगागांव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत