हरिद्वार, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

हरिद्वार : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,410
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,410 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,420 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,340 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,060 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,330 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,180 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,160 +210.00
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,060
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,400
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,177
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,430
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,410
हरिद्वार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,660
हरिद्वार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,680
हरिद्वार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,736
हरिद्वार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,250
हरिद्वार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,680
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,440
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,990
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,314
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,440
हरिद्वार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,290
हरिद्वार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,560
हरिद्वार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,960
हरिद्वार सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,880
हरिद्वार सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,960
हरिद्वार सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,440
हरिद्वार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हरिद्वार : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,990.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,990 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,780 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,790 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,390 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,060 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,220 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,280 +550.00
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,990
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,050
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,168
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,050
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,990
हरिद्वार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,860
हरिद्वार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,790
हरिद्वार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,767
हरिद्वार चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,420
हरिद्वार चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,790
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,830
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,200
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,535
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,830
हरिद्वार चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,540
हरिद्वार चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,870
हरिद्वार चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,640
हरिद्वार चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,022
हरिद्वार चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,770
हरिद्वार चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,830
हरिद्वार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत