हिसार, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

हिसार : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,070
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,070 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,150 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,150 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,150 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,060 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,900 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,460 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,270 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,540 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,540 +10.00
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,070
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,150
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,457
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,150
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,070
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,270
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,992
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,630
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,780
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,745
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,430
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,780
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,330
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,480
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,973
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,690
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,480
हिसार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हिसार : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
60,810.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,810 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,780 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,780 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,780 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 55,980 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,430 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,330 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,210 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,160 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,160 +10.00
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,810
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,780
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,123
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,780
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,810
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,890
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,340
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,413
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,340
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,420
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,010
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,915
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,320
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,010
हिसार चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,840
हिसार चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,670
हिसार चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,994
हिसार चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,680
हिसार चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,690
हिसार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत