हिसार, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

हिसार : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,390
+80.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,310 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,030 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,290 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,140 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,130 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,910 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,910 +0.00
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,030
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,116
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
हिसार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,310
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,698
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
हिसार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,400
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,950
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,277
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,400
हिसार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,260
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,520
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,920
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,843
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,920
हिसार सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,400
हिसार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हिसार : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,730.00
-10.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,740 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,340 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,010 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,170 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,230 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,680 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,680 +0.00
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,740
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,000
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,872
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,000
हिसार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,740
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,718
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
हिसार चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,740
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,780
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,150
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,485
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,780
हिसार चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,490
हिसार चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,810
हिसार चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,590
हिसार चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,967
हिसार चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,710
हिसार चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,780
हिसार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत