वेल्लोर, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

वेल्लोर : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,460
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,440 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,290 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,280 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,060 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,060 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,060 -80.00
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,500
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,252
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,540
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,180
वेल्लोर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
वेल्लोर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
वेल्लोर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,847
वेल्लोर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,360
वेल्लोर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,550
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,090
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,426
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,550
वेल्लोर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
वेल्लोर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,670
वेल्लोर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,070
वेल्लोर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,993
वेल्लोर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,070
वेल्लोर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,550
वेल्लोर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

वेल्लोर : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,940.00
+400.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,540 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,210 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,370 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,430 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,870 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,870 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,870 +260.00
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,540
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,190
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,956
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,190
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,540
वेल्लोर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,010
वेल्लोर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,920
वेल्लोर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,914
वेल्लोर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,570
वेल्लोर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,920
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,000
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,686
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,000
वेल्लोर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,680
वेल्लोर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,040
वेल्लोर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
वेल्लोर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,185
वेल्लोर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
वेल्लोर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,000
वेल्लोर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत