बुडौन, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

बुडौन : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,730
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,710 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,710 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,540 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,540 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,540 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,560 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,560 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,060 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 49,990 -230.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,220 +0.00
बुडौन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बुडौन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बुडौन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बुडौन सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बुडौन सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बुडौन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,480
बुडौन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,110
बुडौन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,368
बुडौन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,760
बुडौन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,710
बुडौन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,340
बुडौन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
बुडौन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,425
बुडौन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
बुडौन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,100
बुडौन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
बुडौन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
बुडौन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
बुडौन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
बुडौन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
बुडौन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बुडौन : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,110.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,100 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,520 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,650 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,650 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,650 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,120 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 63,990 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,100 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,110 -420.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,530 +0.00
बुडौन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बुडौन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बुडौन चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बुडौन चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बुडौन चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बुडौन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,740
बुडौन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,100
बुडौन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,227
बुडौन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,060
बुडौन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,100
बुडौन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,710
बुडौन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
बुडौन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,434
बुडौन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
बुडौन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,470
बुडौन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
बुडौन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
बुडौन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
बुडौन चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
बुडौन चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
बुडौन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत