सेहोर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

सेहोर : सोन्याचा दर

24 मार्च 2023
59,970
+140.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 59,830 +840.00
22 मार्च 2023 58,990 +140.00
21 मार्च 2023 58,850 -840.00
20 मार्च 2023 59,690 +50.00
19 मार्च 2023 59,640 +10.00
18 मार्च 2023 59,630 +0.00
17 मार्च 2023 59,630 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,210 -320.00
15 मार्च 2023 58,530 +880.00
14 मार्च 2023 57,650 -130.00
सेहोर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,830
सेहोर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,020
सेहोर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,318
सेहोर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,950
सेहोर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 59,830
सेहोर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,890
सेहोर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,510
सेहोर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,477
सेहोर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,890
सेहोर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,920
सेहोर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,260
सेहोर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,100
सेहोर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,460
सेहोर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,100
सेहोर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,170
सेहोर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,130
सेहोर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,470
सेहोर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,443
सेहोर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,870
सेहोर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,100
सेहोर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सेहोर : चांदीचा दर

24 मार्च 2023
71,170.00
+820.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 70,350 +970.00
22 मार्च 2023 69,380 +850.00
21 मार्च 2023 68,530 -360.00
20 मार्च 2023 68,890 +160.00
19 मार्च 2023 68,730 +0.00
18 मार्च 2023 68,730 +10.00
17 मार्च 2023 68,720 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,650 -750.00
15 मार्च 2023 67,400 +420.00
14 मार्च 2023 66,980 +330.00
सेहोर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,350
सेहोर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,910
सेहोर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,739
सेहोर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,520
सेहोर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 70,350
सेहोर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,480
सेहोर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,730
सेहोर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,436
सेहोर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,040
सेहोर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,640
सेहोर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,940
सेहोर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,060
सेहोर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,943
सेहोर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,380
सेहोर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,000
सेहोर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,770
सेहोर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,060
सेहोर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,936
सेहोर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,230
सेहोर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,370
सेहोर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत