दौसा, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

दौसा : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,510
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,510 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,610 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,380 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,390 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,310 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,030 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,300 +150.00
दौसा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,030
दौसा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
दौसा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,184
दौसा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
दौसा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,510
दौसा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
दौसा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
दौसा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,704
दौसा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
दौसा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
दौसा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
दौसा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
दौसा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,283
दौसा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
दौसा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,260
दौसा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
दौसा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,930
दौसा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,848
दौसा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,930
दौसा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
दौसा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दौसा : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,530.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,530 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,140 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,950 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,740 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,750 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,350 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,020 -160.00
दौसा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,140
दौसा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
दौसा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,464
दौसा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
दौसा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,530
दौसा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
दौसा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
दौसा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,726
दौसा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,380
दौसा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
दौसा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,790
दौसा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,160
दौसा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,493
दौसा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,790
दौसा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,490
दौसा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,820
दौसा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
दौसा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,975
दौसा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,720
दौसा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,790
दौसा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत