गुजरात : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

गुजरात : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अहमदाबाद 23 एप्रिल 2024 71,270
अमरेली 23 एप्रिल 2024 71,270
आनंद 23 एप्रिल 2024 71,270
अरवल्ली 23 एप्रिल 2024 71,270
भरुच 23 एप्रिल 2024 71,270
भावनगर 23 एप्रिल 2024 71,270
बोटाड 23 एप्रिल 2024 71,270
छोटा उदयपूर 23 एप्रिल 2024 71,270
दाहोद 23 एप्रिल 2024 71,270
देवभूमी द्वारका 23 एप्रिल 2024 71,270
गांधी नगर 23 एप्रिल 2024 71,270
गिर सोमनाथ 23 एप्रिल 2024 71,270
हिम्मतनगर 23 एप्रिल 2024 71,270
जामनगर 23 एप्रिल 2024 71,270
जुनागड 23 एप्रिल 2024 71,270
खेडा 23 एप्रिल 2024 71,270
कच्छ 23 एप्रिल 2024 71,270
महिसागर 23 एप्रिल 2024 71,270
मेहसाणा 23 एप्रिल 2024 71,270
मोरबी 23 एप्रिल 2024 71,270
नर्मदा 23 एप्रिल 2024 71,270
नवसारी 23 एप्रिल 2024 71,270
पालनपूर 23 एप्रिल 2024 71,270
पंच महल 23 एप्रिल 2024 71,270
पाटण 23 एप्रिल 2024 71,270
पोरबंदर 23 एप्रिल 2024 71,270
राजकोट 23 एप्रिल 2024 71,270
सुरत 23 एप्रिल 2024 71,270
सुरेंद्रनगर 23 एप्रिल 2024 71,270
तापी 23 एप्रिल 2024 71,270
डांग्या 23 एप्रिल 2024 71,270
वडोदरा 23 एप्रिल 2024 71,270
वलसाड 23 एप्रिल 2024 71,270

गुजरात : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अहमदाबाद 23 एप्रिल 2024 81,100
अमरेली 23 एप्रिल 2024 81,100
आनंद 23 एप्रिल 2024 81,100
अरवल्ली 23 एप्रिल 2024 81,100
भरुच 23 एप्रिल 2024 81,100
भावनगर 23 एप्रिल 2024 81,100
बोटाड 23 एप्रिल 2024 81,100
छोटा उदयपूर 23 एप्रिल 2024 81,100
दाहोद 23 एप्रिल 2024 81,100
देवभूमी द्वारका 23 एप्रिल 2024 81,100
गांधी नगर 23 एप्रिल 2024 81,100
गिर सोमनाथ 23 एप्रिल 2024 81,100
हिम्मतनगर 23 एप्रिल 2024 81,100
जामनगर 23 एप्रिल 2024 81,100
जुनागड 23 एप्रिल 2024 81,100
खेडा 23 एप्रिल 2024 81,100
कच्छ 23 एप्रिल 2024 81,100
महिसागर 23 एप्रिल 2024 81,100
मेहसाणा 23 एप्रिल 2024 81,100
मोरबी 23 एप्रिल 2024 81,100
नर्मदा 23 एप्रिल 2024 81,100
नवसारी 23 एप्रिल 2024 81,100
पालनपूर 23 एप्रिल 2024 81,100
पंच महल 23 एप्रिल 2024 81,100
पाटण 23 एप्रिल 2024 81,100
पोरबंदर 23 एप्रिल 2024 81,100
राजकोट 23 एप्रिल 2024 81,100
सुरत 23 एप्रिल 2024 81,100
सुरेंद्रनगर 23 एप्रिल 2024 81,100
तापी 23 एप्रिल 2024 81,100
डांग्या 23 एप्रिल 2024 81,100
वडोदरा 23 एप्रिल 2024 81,100
वलसाड 23 एप्रिल 2024 81,100