गुजरात : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

गुजरात : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अहमदाबाद 07 डिसेंबर 2021 49,090
अमरेली 07 डिसेंबर 2021 49,090
आनंद 07 डिसेंबर 2021 49,090
अरवल्ली 07 डिसेंबर 2021 49,090
भरुच 07 डिसेंबर 2021 49,090
भावनगर 07 डिसेंबर 2021 49,090
बोटाड 07 डिसेंबर 2021 49,090
छोटा उदयपूर 07 डिसेंबर 2021 49,090
दाहोद 07 डिसेंबर 2021 49,090
देवभूमी द्वारका 07 डिसेंबर 2021 49,090
गांधी नगर 07 डिसेंबर 2021 49,090
गिर सोमनाथ 07 डिसेंबर 2021 49,090
हिम्मतनगर 07 डिसेंबर 2021 49,090
जामनगर 07 डिसेंबर 2021 49,090
जुनागड 07 डिसेंबर 2021 49,090
खेडा 07 डिसेंबर 2021 49,090
कच्छ 07 डिसेंबर 2021 49,090
महिसागर 07 डिसेंबर 2021 49,090
मेहसाणा 07 डिसेंबर 2021 49,090
मोरबी 07 डिसेंबर 2021 49,090
नर्मदा 07 डिसेंबर 2021 49,090
नवसारी 07 डिसेंबर 2021 49,090
पालनपूर 07 डिसेंबर 2021 49,090
पंच महल 07 डिसेंबर 2021 49,090
पाटण 07 डिसेंबर 2021 49,090
पोरबंदर 07 डिसेंबर 2021 49,090
राजकोट 07 डिसेंबर 2021 49,090
सुरत 07 डिसेंबर 2021 49,090
सुरेंद्रनगर 07 डिसेंबर 2021 49,090
तापी 07 डिसेंबर 2021 49,090
डांग्या 07 डिसेंबर 2021 49,090
वडोदरा 07 डिसेंबर 2021 49,090
वलसाड 07 डिसेंबर 2021 49,090

गुजरात : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अहमदाबाद 07 डिसेंबर 2021 63,040
अमरेली 07 डिसेंबर 2021 63,040
आनंद 07 डिसेंबर 2021 63,040
अरवल्ली 07 डिसेंबर 2021 63,040
भरुच 07 डिसेंबर 2021 63,040
भावनगर 07 डिसेंबर 2021 63,040
बोटाड 07 डिसेंबर 2021 63,040
छोटा उदयपूर 07 डिसेंबर 2021 63,040
दाहोद 07 डिसेंबर 2021 63,040
देवभूमी द्वारका 07 डिसेंबर 2021 63,040
गांधी नगर 07 डिसेंबर 2021 63,040
गिर सोमनाथ 07 डिसेंबर 2021 63,040
हिम्मतनगर 07 डिसेंबर 2021 63,040
जामनगर 07 डिसेंबर 2021 63,040
जुनागड 07 डिसेंबर 2021 63,040
खेडा 07 डिसेंबर 2021 63,040
कच्छ 07 डिसेंबर 2021 63,040
महिसागर 07 डिसेंबर 2021 63,040
मेहसाणा 07 डिसेंबर 2021 63,040
मोरबी 07 डिसेंबर 2021 63,040
नर्मदा 07 डिसेंबर 2021 63,040
नवसारी 07 डिसेंबर 2021 63,040
पालनपूर 07 डिसेंबर 2021 63,040
पंच महल 07 डिसेंबर 2021 63,040
पाटण 07 डिसेंबर 2021 63,040
पोरबंदर 07 डिसेंबर 2021 63,040
राजकोट 07 डिसेंबर 2021 63,040
सुरत 07 डिसेंबर 2021 63,040
सुरेंद्रनगर 07 डिसेंबर 2021 63,040
तापी 07 डिसेंबर 2021 63,040
डांग्या 07 डिसेंबर 2021 63,040
वडोदरा 07 डिसेंबर 2021 63,040
वलसाड 07 डिसेंबर 2021 63,040