गुजरात : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

गुजरात : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अहमदाबाद 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
अमरेली 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
आनंद 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
अरवल्ली 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
भरुच 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
भावनगर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
बोटाड 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
छोटा उदयपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
दाहोद 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
देवभूमी द्वारका 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
गांधी नगर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
गिर सोमनाथ 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
हिम्मतनगर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
जामनगर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
जुनागड 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
खेडा 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
कच्छ 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
महिसागर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
मेहसाणा 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
मोरबी 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
नर्मदा 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
नवसारी 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
पालनपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
पंच महल 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
पाटण 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
पोरबंदर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
राजकोट 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
सुरत 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
सुरेंद्रनगर 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
तापी 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
डांग्या 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
वडोदरा 29 नोव्हेंबर 2022 52,530
वलसाड 29 नोव्हेंबर 2022 52,530

गुजरात : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अहमदाबाद 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
अमरेली 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
आनंद 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
अरवल्ली 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
भरुच 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
भावनगर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
बोटाड 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
छोटा उदयपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
दाहोद 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
देवभूमी द्वारका 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
गांधी नगर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
गिर सोमनाथ 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
हिम्मतनगर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
जामनगर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
जुनागड 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
खेडा 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
कच्छ 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
महिसागर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
मेहसाणा 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
मोरबी 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
नर्मदा 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
नवसारी 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
पालनपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
पंच महल 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
पाटण 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
पोरबंदर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
राजकोट 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
सुरत 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
सुरेंद्रनगर 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
तापी 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
डांग्या 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
वडोदरा 29 नोव्हेंबर 2022 61,580
वलसाड 29 नोव्हेंबर 2022 61,580