रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

रुद्रप्रयाग : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,360
+420.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 48,940 +400.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,540 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,540 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,540 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,640 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,410 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,420 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,340 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,060
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,400
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,270
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,430
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 48,940
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,660
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,680
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,736
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,250
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,680
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,440
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,990
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,314
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,440
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,290
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,560
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,960
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,880
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,960
रुद्रप्रयाग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,440
रुद्रप्रयाग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रुद्रप्रयाग : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,720.00
+490.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,230 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,570 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,570 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,570 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,180 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,990 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,780 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,790 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,230
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,050
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,899
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,050
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,230
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,860
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,790
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,767
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,420
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,790
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,830
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,200
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,535
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,830
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,540
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,870
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,640
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,022
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,770
रुद्रप्रयाग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,830
रुद्रप्रयाग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत