छिंदवाडा, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

छिंदवाडा : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,520
+150.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,370 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,770 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,760 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,760 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,900 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,680 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,490 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,500 -350.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,850 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,840 +0.00
छिंदवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,240
छिंदवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,290
छिंदवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,168
छिंदवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,640
छिंदवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,370
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,020
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,190
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,842
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,220
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,440
छिंदवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,770
छिंदवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,340
छिंदवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,058
छिंदवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,160
छिंदवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,210
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,700
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,850
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,814
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,500
छिंदवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,850
छिंदवाडा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

छिंदवाडा : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,630.00
+560.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,070 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,010 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,010 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,000 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,230 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,890 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,200 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,900 -260.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,160 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,150 +0.00
छिंदवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,700
छिंदवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,490
छिंदवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,266
छिंदवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,020
छिंदवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,070
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,860
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,340
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,102
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,860
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,810
छिंदवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,960
छिंदवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,410
छिंदवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,486
छिंदवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,410
छिंदवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,850
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,500
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,080
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,992
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,400
छिंदवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,080
छिंदवाडा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत