नायगड, ओडिशा : सोने आणि चांदी किंमत

नायगड : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,580
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,580 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,570 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,300 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,210 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,240 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,240 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 51,840 +10.00
06 ऑगस्ट 2022 51,830 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,830 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,140 -520.00
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,660
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,460
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,112
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,460
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,580
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,360
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,510
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,999
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,710
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,510
नायगड सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,930
नायगड सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,380
नायगड सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,088
नायगड सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,060
नायगड सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,930
नायगड सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,980
नायगड सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,050
नायगड सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,922
नायगड सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,480
नायगड सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,120
नायगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नायगड : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,440.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,440 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,430 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,480 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,050 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,170 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,170 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,500 +10.00
06 ऑगस्ट 2022 57,490 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 57,490 -610.00
04 ऑगस्ट 2022 58,100 +360.00
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,440
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,490
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,384
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,350
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,440
नायगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,870
नायगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,700
नायगड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,022
नायगड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,710
नायगड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,720
नायगड चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,810
नायगड चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,460
नायगड चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,491
नायगड चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,570
नायगड चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,460
नायगड चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,430
नायगड चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,140
नायगड चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,924
नायगड चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,430
नायगड चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,350
नायगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत