नायगड, ओडिशा : सोने आणि चांदी किंमत

नायगड : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2023
57,660
-230.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2023 57,890 -750.00
26 सप्टेंबर 2023 58,640 -240.00
25 सप्टेंबर 2023 58,880 -260.00
24 सप्टेंबर 2023 59,140 +10.00
23 सप्टेंबर 2023 59,130 +0.00
22 सप्टेंबर 2023 59,130 +130.00
21 सप्टेंबर 2023 59,000 -560.00
20 सप्टेंबर 2023 59,560 +160.00
19 सप्टेंबर 2023 59,400 +0.00
18 सप्टेंबर 2023 59,400 +240.00
नायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,560
नायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,890
नायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,100
नायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,500
नायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 57,890
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,540
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 58,310
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,971
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 59,350
नायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 59,460
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,030
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 58,280
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 59,239
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 58,280
नायगड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 60,030
नायगड सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 60,190
नायगड सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 58,150
नायगड सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 59,147
नायगड सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 60,190
नायगड सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 58,270
नायगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नायगड : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2023
70,410.00
-120.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2023 70,530 -1,150.00
26 सप्टेंबर 2023 71,680 -340.00
25 सप्टेंबर 2023 72,020 -1,210.00
24 सप्टेंबर 2023 73,230 +0.00
23 सप्टेंबर 2023 73,230 +10.00
22 सप्टेंबर 2023 73,220 +250.00
21 सप्टेंबर 2023 72,970 -140.00
20 सप्टेंबर 2023 73,110 +670.00
19 सप्टेंबर 2023 72,440 +0.00
18 सप्टेंबर 2023 72,440 +430.00
नायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,850
नायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,530
नायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,452
नायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,840
नायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 70,530
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 75,420
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 69,900
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 72,083
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 74,070
नायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 75,420
नायगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 76,430
नायगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 69,930
नायगड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 73,631
नायगड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
नायगड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 75,510
नायगड चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 73,990
नायगड चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 68,310
नायगड चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 71,464
नायगड चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 72,720
नायगड चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 69,930
नायगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत