पूर्व जैंटिया हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

पूर्व जैंटिया हिल्स : सोन्याचा दर

24 मार्च 2023
60,160
+160.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 60,000 +840.00
22 मार्च 2023 59,160 +140.00
21 मार्च 2023 59,020 -850.00
20 मार्च 2023 59,870 +60.00
19 मार्च 2023 59,810 +0.00
18 मार्च 2023 59,810 +10.00
17 मार्च 2023 59,800 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,380 -320.00
15 मार्च 2023 58,700 +880.00
14 मार्च 2023 57,820 -130.00
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 60,000
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,180
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,486
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 56,110
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 60,000
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 58,060
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,680
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,642
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 58,060
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 56,080
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,420
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,260
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,624
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,260
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,340
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,290
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,630
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,601
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 54,030
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,260
पूर्व जैंटिया हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पूर्व जैंटिया हिल्स : चांदीचा दर

24 मार्च 2023
71,490.00
+940.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 70,550 +970.00
22 मार्च 2023 69,580 +850.00
21 मार्च 2023 68,730 -360.00
20 मार्च 2023 69,090 +160.00
19 मार्च 2023 68,930 +0.00
18 मार्च 2023 68,930 +10.00
17 मार्च 2023 68,920 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,840 -760.00
15 मार्च 2023 67,600 +420.00
14 मार्च 2023 67,180 +340.00
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,550
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 62,090
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,930
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,710
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 70,550
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,680
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,920
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,630
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,250
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,820
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 70,140
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,260
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 69,145
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,580
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,200
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,970
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,250
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 68,134
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,420
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,570
पूर्व जैंटिया हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत