पूर्व जैंटिया हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

पूर्व जैंटिया हिल्स : सोन्याचा दर

22 जून 2024
71,900
+0.00
तारीख किंमत बदला
21 जून 2024 71,900 -140.00
19 जून 2024 72,040 +50.00
18 जून 2024 71,990 +210.00
17 जून 2024 71,780 -460.00
16 जून 2024 72,240 +10.00
15 जून 2024 72,230 +10.00
14 जून 2024 72,220 +820.00
13 जून 2024 71,400 -760.00
12 जून 2024 72,160 +400.00
11 जून 2024 71,760 +100.00
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 73,350
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 71,400
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 72,047
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 72,040
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (21 जून) 71,900
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 74,890
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 71,050
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 72,584
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 71,050
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 72,040
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,280
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,530
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,590
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,530
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 70,820
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,300
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,920
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,162
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,920
पूर्व जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,900
पूर्व जैंटिया हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पूर्व जैंटिया हिल्स : चांदीचा दर

22 जून 2024
89,750.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
21 जून 2024 89,750 -360.00
19 जून 2024 90,110 +510.00
18 जून 2024 89,600 +160.00
17 जून 2024 89,440 -290.00
16 जून 2024 89,730 +10.00
15 जून 2024 89,720 +10.00
14 जून 2024 89,710 +1,190.00
13 जून 2024 88,520 -2,430.00
12 जून 2024 90,950 +1,770.00
11 जून 2024 89,180 -1,350.00
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 94,350
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 88,520
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 90,389
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 92,130
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (21 जून) 89,750
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 96,670
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 81,290
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 88,555
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 81,430
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 92,120
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,350
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,970
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 82,085
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,970
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 81,140
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,980
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,480
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,835
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,480
पूर्व जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,440
पूर्व जैंटिया हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत