माहे, पुडुचेरी : सोने आणि चांदी किंमत

माहे : सोन्याचा दर

07 डिसेंबर 2023
62,600
+50.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2023 62,550 +180.00
05 डिसेंबर 2023 62,370 -180.00
04 डिसेंबर 2023 62,550 -960.00
03 डिसेंबर 2023 63,510 +10.00
02 डिसेंबर 2023 63,500 +0.00
01 डिसेंबर 2023 63,500 +740.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,760 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 63,090 +340.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,750 +960.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,790 +0.00
माहे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,510
माहे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,370
माहे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,997
माहे सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,500
माहे सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 62,550
माहे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,090
माहे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,980
माहे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,190
माहे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,080
माहे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,760
माहे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,550
माहे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,750
माहे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,408
माहे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,710
माहे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,200
माहे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,760
माहे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,500
माहे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,123
माहे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,690
माहे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,700
माहे - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

माहे : चांदीचा दर

07 डिसेंबर 2023
74,670.00
-120.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2023 74,790 -600.00
05 डिसेंबर 2023 75,390 -760.00
04 डिसेंबर 2023 76,150 -1,820.00
03 डिसेंबर 2023 77,970 +10.00
02 डिसेंबर 2023 77,960 +0.00
01 डिसेंबर 2023 77,960 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,540 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,390 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,720 +1,300.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,420 +0.00
माहे चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,970
माहे चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 74,790
माहे चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 76,703
माहे चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,960
माहे चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 74,790
माहे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,540
माहे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,350
माहे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,937
माहे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,640
माहे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,540
माहे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,210
माहे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,960
माहे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,847
माहे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 70,030
माहे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,990
माहे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 75,100
माहे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,020
माहे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,450
माहे चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 75,090
माहे चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 70,020
माहे - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत