राजगड, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

राजगड : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,560
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,560 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,660 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,440 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,450 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,370 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,090 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,350 +150.00
राजगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,090
राजगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
राजगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,240
राजगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
राजगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,560
राजगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
राजगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
राजगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
राजगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
राजगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
राजगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,460
राजगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,010
राजगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,338
राजगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,460
राजगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,320
राजगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,590
राजगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,990
राजगड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,905
राजगड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,990
राजगड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,460
राजगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

राजगड : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,610.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,610 -600.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,210 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,030 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,820 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,820 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,430 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,090 -170.00
राजगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,210
राजगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
राजगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,539
राजगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
राजगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,610
राजगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
राजगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
राजगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
राजगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
राजगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
राजगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,870
राजगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,230
राजगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,569
राजगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,870
राजगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,570
राजगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,910
राजगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,670
राजगड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,055
राजगड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,800
राजगड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,870
राजगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत