कौशांबी, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

कौशांबी : सोन्याचा दर

23 मार्च 2023
59,380
+440.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 58,940 +140.00
21 मार्च 2023 58,800 -840.00
20 मार्च 2023 59,640 +50.00
19 मार्च 2023 59,590 +10.00
18 मार्च 2023 59,580 +0.00
17 मार्च 2023 59,580 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,170 -310.00
15 मार्च 2023 58,480 +870.00
14 मार्च 2023 57,610 -130.00
13 मार्च 2023 57,740 +1,480.00
कौशांबी सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,640
कौशांबी सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,980
कौशांबी सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,158
कौशांबी सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,900
कौशांबी सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 58,940
कौशांबी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,840
कौशांबी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,470
कौशांबी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,433
कौशांबी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,840
कौशांबी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,870
कौशांबी सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,210
कौशांबी सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,060
कौशांबी सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,414
कौशांबी सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,060
कौशांबी सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,120
कौशांबी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,080
कौशांबी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,430
कौशांबी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,399
कौशांबी सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,830
कौशांबी सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,050
कौशांबी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कौशांबी : चांदीचा दर

23 मार्च 2023
69,580.00
+260.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 69,320 +850.00
21 मार्च 2023 68,470 -370.00
20 मार्च 2023 68,840 +160.00
19 मार्च 2023 68,680 +10.00
18 मार्च 2023 68,670 +0.00
17 मार्च 2023 68,670 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,590 -760.00
15 मार्च 2023 67,350 +420.00
14 मार्च 2023 66,930 +340.00
13 मार्च 2023 66,590 +3,750.00
कौशांबी चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,320
कौशांबी चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,860
कौशांबी चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,477
कौशांबी चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,470
कौशांबी चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 69,320
कौशांबी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,420
कौशांबी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,680
कौशांबी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,383
कौशांबी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,990
कौशांबी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,580
कौशांबी चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,880
कौशांबी चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,010
कौशांबी चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,888
कौशांबी चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,320
कौशांबी चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,940
कौशांबी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,710
कौशांबी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,000
कौशांबी चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,882
कौशांबी चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,180
कौशांबी चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,320
कौशांबी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत