गोरखपूर, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

गोरखपूर : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,530
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,530 -90.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,620 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,400 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,410 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,330 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,050 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,320 +150.00
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,204
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,530
गोरखपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
गोरखपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
गोरखपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
गोरखपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
गोरखपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
गोरखपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
गोरखपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
गोरखपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
गोरखपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
गोरखपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
गोरखपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
गोरखपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गोरखपूर : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,550.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,550 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,160 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,980 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,770 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,770 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,380 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,050 -160.00
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,160
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,490
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,550
गोरखपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
गोरखपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
गोरखपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
गोरखपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
गोरखपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
गोरखपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
गोरखपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
गोरखपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
गोरखपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
गोरखपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
गोरखपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
गोरखपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत