कोहिमा, नागालँड : सोने आणि चांदी किंमत

कोहिमा : सोन्याचा दर

03 मार्च 2024
63,960
+0.00
तारीख किंमत बदला
02 मार्च 2024 63,960 +0.00
01 मार्च 2024 63,960 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,890 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,570 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,660 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,490 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,650 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,650 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,640 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,280 -160.00
कोहिमा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,960
कोहिमा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,960
कोहिमा सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,960
कोहिमा सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,960
कोहिमा सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (02 मार्च) 63,960
कोहिमा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,170
कोहिमा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,670
कोहिमा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,485
कोहिमा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,170
कोहिमा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,890
कोहिमा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,680
कोहिमा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,880
कोहिमा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,662
कोहिमा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,680
कोहिमा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,950
कोहिमा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,990
कोहिमा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,350
कोहिमा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,792
कोहिमा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,550
कोहिमा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,540
कोहिमा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोहिमा : चांदीचा दर

03 मार्च 2024
72,520.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
02 मार्च 2024 72,520 +0.00
01 मार्च 2024 72,520 +1,020.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,500 +2,130.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,370 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,730 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,980 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,990 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,990 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,980 +220.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,760 -440.00
कोहिमा चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,520
कोहिमा चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,520
कोहिमा चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,520
कोहिमा चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,520
कोहिमा चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (02 मार्च) 72,520
कोहिमा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,650
कोहिमा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,370
कोहिमा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,241
कोहिमा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,650
कोहिमा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,500
कोहिमा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,680
कोहिमा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,190
कोहिमा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,482
कोहिमा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,680
कोहिमा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,670
कोहिमा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 78,040
कोहिमा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,660
कोहिमा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,880
कोहिमा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 78,030
कोहिमा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,640
कोहिमा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत