कोहिमा, नागालँड : सोने आणि चांदी किंमत

कोहिमा : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,530
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,250 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,250 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,250 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,250 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,520 +160.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,360 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,350 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,130 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,130 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,130 -90.00
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,250
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,580
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,326
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,620
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,250
कोहिमा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,850
कोहिमा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,860
कोहिमा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,919
कोहिमा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,440
कोहिमा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,860
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,630
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,170
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,502
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,630
कोहिमा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,480
कोहिमा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,750
कोहिमा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,150
कोहिमा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,068
कोहिमा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,150
कोहिमा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,630
कोहिमा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोहिमा : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
65,040.00
+400.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,640 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,640 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,640 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,640 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,310 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,470 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,530 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,970 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,970 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,970 +260.00
कोहिमा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,640
कोहिमा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,280
कोहिमा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,054
कोहिमा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,280
कोहिमा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,640
कोहिमा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,110
कोहिमा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,020
कोहिमा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 64,013
कोहिमा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,670
कोहिमा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,020
कोहिमा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,100
कोहिमा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,440
कोहिमा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,788
कोहिमा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,100
कोहिमा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,780
कोहिमा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,150
कोहिमा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,900
कोहिमा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,291
कोहिमा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,040
कोहिमा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,100
कोहिमा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत