होजाई, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

होजाई : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,470
+200.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,270 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,270 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,260 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,180 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,020 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,580 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,390 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,660 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,650 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,650 -600.00
होजाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,270
होजाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,270
होजाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,270
होजाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
होजाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,270
होजाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
होजाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
होजाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,111
होजाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
होजाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,260
होजाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,760
होजाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,900
होजाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,868
होजाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,550
होजाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,900
होजाई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,450
होजाई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,600
होजाई सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,093
होजाई सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,810
होजाई सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,600
होजाई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

होजाई : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,460.00
+540.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,920 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,920 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,910 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,120 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,560 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,460 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,340 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,290 -1,740.00
होजाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,920
होजाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,920
होजाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,920
होजाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
होजाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,920
होजाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
होजाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
होजाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,544
होजाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
होजाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,910
होजाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,560
होजाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,140
होजाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,051
होजाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,460
होजाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,140
होजाई चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,980
होजाई चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,800
होजाई चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,128
होजाई चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,820
होजाई चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,820
होजाई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत