सिद्दिपेट, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

सिद्दिपेट : सोन्याचा दर

18 ऑगस्ट 2022
51,790
+200.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 51,590 -340.00
16 ऑगस्ट 2022 51,930 -720.00
15 ऑगस्ट 2022 52,650 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 52,650 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 52,650 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,640 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,370 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,280 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,310 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,310 +410.00
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,730
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,530
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,186
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,530
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 51,590
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,430
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,580
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,068
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,780
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,580
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,990
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,450
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,156
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,130
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,000
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,050
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,120
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,989
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,540
सिद्दिपेट सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,190
सिद्दिपेट - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिद्दिपेट : चांदीचा दर

18 ऑगस्ट 2022
57,190.00
+80.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 57,110 -840.00
16 ऑगस्ट 2022 57,950 -1,580.00
15 ऑगस्ट 2022 59,530 +10.00
14 ऑगस्ट 2022 59,520 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 59,520 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,510 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,560 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,130 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,250 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,240 +1,670.00
सिद्दिपेट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,530
सिद्दिपेट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,110
सिद्दिपेट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,477
सिद्दिपेट चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,430
सिद्दिपेट चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 57,110
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,950
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,770
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,099
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,790
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,790
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,900
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,540
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,572
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,650
सिद्दिपेट चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,540
सिद्दिपेट चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,520
सिद्दिपेट चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,220
सिद्दिपेट चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,006
सिद्दिपेट चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,520
सिद्दिपेट चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,430
सिद्दिपेट - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत