उनाकोटी, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

उनाकोटी : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,590
+180.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,410 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,400 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,400 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,310 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 50,160 +450.00
27 सप्टेंबर 2022 49,710 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,520 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,790 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,790 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,780 -600.00
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,410
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,400
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,405
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,400
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,410
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,960
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,520
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,243
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,350
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,400
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,900
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,040
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,007
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,690
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,040
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,590
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,740
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,227
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,940
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,740
उनाकोटी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

उनाकोटी : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,610.00
+540.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 57,070 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 57,070 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 57,060 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,260 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,710 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,600 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,490 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,440 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,440 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,430 -1,750.00
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 57,070
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 57,070
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 57,070
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,070
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 57,070
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,180
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,600
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,691
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,600
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,060
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,720
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,280
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,202
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,610
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,280
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,140
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,940
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,277
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,970
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,980
उनाकोटी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत