उनाकोटी, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

उनाकोटी : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,540
-730.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,270 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,530 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,380 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,360 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,150 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,150 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,150 -80.00
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,270
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,590
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,341
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,630
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,270
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,860
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,870
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,929
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,450
उनाकोटी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,870
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,640
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,180
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,512
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,640
उनाकोटी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,490
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,760
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,160
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,081
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,160
उनाकोटी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,640
उनाकोटी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

उनाकोटी : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
65,050.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,660 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,320 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,480 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,540 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,980 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,980 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,980 +260.00
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,660
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,300
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,069
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,300
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,660
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,130
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,030
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 64,028
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,690
उनाकोटी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,030
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,120
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,460
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,804
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,120
उनाकोटी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,800
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,170
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,920
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,308
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,050
उनाकोटी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,120
उनाकोटी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत