चिरंग, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

चिरंग : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,310
+120.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,190 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,270 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,270 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,260 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,180 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,020 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,580 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,390 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,660 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,650 +0.00
चिरंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,190
चिरंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,270
चिरंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,577
चिरंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
चिरंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,190
चिरंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
चिरंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
चिरंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,111
चिरंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
चिरंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,260
चिरंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,760
चिरंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,900
चिरंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,868
चिरंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,550
चिरंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,900
चिरंग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,450
चिरंग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,600
चिरंग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,093
चिरंग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,810
चिरंग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,600
चिरंग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चिरंग : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,550.00
+600.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,950 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,920 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,920 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,910 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,120 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,560 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,460 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,340 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
चिरंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,950
चिरंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,920
चिरंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,263
चिरंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
चिरंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,950
चिरंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
चिरंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
चिरंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,544
चिरंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
चिरंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,910
चिरंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,560
चिरंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,140
चिरंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,051
चिरंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,460
चिरंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,140
चिरंग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,980
चिरंग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,800
चिरंग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,128
चिरंग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,820
चिरंग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,820
चिरंग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत