तुएनसांग, नागालँड : सोने आणि चांदी किंमत

तुएनसांग : सोन्याचा दर

18 ऑगस्ट 2022
51,940
+200.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 51,740 -340.00
16 ऑगस्ट 2022 52,080 -730.00
15 ऑगस्ट 2022 52,810 +10.00
14 ऑगस्ट 2022 52,800 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 52,800 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,790 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,520 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,430 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,460 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,460 +400.00
तुएनसांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,890
तुएनसांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,680
तुएनसांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,338
तुएनसांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,680
तुएनसांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 51,740
तुएनसांग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,580
तुएनसांग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,730
तुएनसांग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,215
तुएनसांग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,930
तुएनसांग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,730
तुएनसांग सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,140
तुएनसांग सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,600
तुएनसांग सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,305
तुएनसांग सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,270
तुएनसांग सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,150
तुएनसांग सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,200
तुएनसांग सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,270
तुएनसांग सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 52,136
तुएनसांग सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,690
तुएनसांग सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,340
तुएनसांग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तुएनसांग : चांदीचा दर

18 ऑगस्ट 2022
57,400.00
+120.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 57,280 -840.00
16 ऑगस्ट 2022 58,120 -1,580.00
15 ऑगस्ट 2022 59,700 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 59,700 +10.00
13 ऑगस्ट 2022 59,690 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,690 +960.00
11 ऑगस्ट 2022 58,730 -580.00
10 ऑगस्ट 2022 59,310 -110.00
09 ऑगस्ट 2022 59,420 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,420 +1,680.00
तुएनसांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,700
तुएनसांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,280
तुएनसांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,649
तुएनसांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,600
तुएनसांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 57,280
तुएनसांग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,120
तुएनसांग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,930
तुएनसांग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,264
तुएनसांग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,960
तुएनसांग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,960
तुएनसांग चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 64,080
तुएनसांग चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,710
तुएनसांग चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,749
तुएनसांग चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,830
तुएनसांग चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,710
तुएनसांग चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,700
तुएनसांग चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,390
तुएनसांग चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,184
तुएनसांग चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,700
तुएनसांग चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,610
तुएनसांग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत