तुएनसांग, नागालँड : सोने आणि चांदी किंमत

तुएनसांग : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,470
-190.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,660 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,490 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,650 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,650 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,640 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,280 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,440 +0.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,440 +130.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,310 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 62,120 +0.00
तुएनसांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,170
तुएनसांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,670
तुएनसांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,467
तुएनसांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,170
तुएनसांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,660
तुएनसांग सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,680
तुएनसांग सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,880
तुएनसांग सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,662
तुएनसांग सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,680
तुएनसांग सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,950
तुएनसांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,990
तुएनसांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,350
तुएनसांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,792
तुएनसांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,550
तुएनसांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,540
तुएनसांग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,150
तुएनसांग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,040
तुएनसांग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,247
तुएनसांग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,140
तुएनसांग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,820
तुएनसांग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तुएनसांग : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,360.00
-370.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,730 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,980 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,990 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,990 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,980 +220.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,760 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 71,200 -570.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,770 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,800 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,600 +0.00
तुएनसांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,650
तुएनसांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,730
तुएनसांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,301
तुएनसांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,650
तुएनसांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,730
तुएनसांग चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,680
तुएनसांग चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,190
तुएनसांग चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,482
तुएनसांग चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,680
तुएनसांग चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,670
तुएनसांग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 78,040
तुएनसांग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,660
तुएनसांग चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,880
तुएनसांग चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 78,030
तुएनसांग चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,640
तुएनसांग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,610
तुएनसांग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,410
तुएनसांग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 73,004
तुएनसांग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,710
तुएनसांग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,610
तुएनसांग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत