वेस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

वेस्ट सियांग : सोन्याचा दर

31 मार्च 2023
59,970
+670.00
तारीख किंमत बदला
30 मार्च 2023 59,300 +0.00
29 मार्च 2023 59,300 -290.00
28 मार्च 2023 59,590 +640.00
27 मार्च 2023 58,950 -720.00
26 मार्च 2023 59,670 +10.00
25 मार्च 2023 59,660 +0.00
24 मार्च 2023 59,660 -280.00
23 मार्च 2023 59,940 +840.00
22 मार्च 2023 59,100 +140.00
21 मार्च 2023 58,960 -840.00
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,940
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,120
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,897
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 56,050
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (30 मार्च) 59,300
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,990
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,620
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,582
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,990
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 56,020
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,360
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,200
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,563
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,200
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,270
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,230
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,570
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,544
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,970
वेस्ट सियांग सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,200
वेस्ट सियांग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

वेस्ट सियांग : चांदीचा दर

31 मार्च 2023
72,350.00
+1,310.00
तारीख किंमत बदला
30 मार्च 2023 71,040 +0.00
29 मार्च 2023 71,040 +170.00
28 मार्च 2023 70,870 +610.00
27 मार्च 2023 70,260 -400.00
26 मार्च 2023 70,660 +10.00
25 मार्च 2023 70,650 +0.00
24 मार्च 2023 70,650 +170.00
23 मार्च 2023 70,480 +980.00
22 मार्च 2023 69,500 +850.00
21 मार्च 2023 68,650 -370.00
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 71,040
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 62,030
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,998
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,640
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (30 मार्च) 71,040
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,610
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,850
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,560
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,170
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,760
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 70,070
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,190
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 69,065
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,510
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,130
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,900
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,180
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 68,062
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,350
वेस्ट सियांग चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,500
वेस्ट सियांग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत