मेडक, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

मेडक : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,590
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,690 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,460 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,470 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,390 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,110 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,380 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,230 +20.00
मेडक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,110
मेडक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,440
मेडक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,249
मेडक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,480
मेडक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,690
मेडक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,710
मेडक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
मेडक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,785
मेडक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,300
मेडक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
मेडक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,490
मेडक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,030
मेडक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,363
मेडक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,490
मेडक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,340
मेडक सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,610
मेडक सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,010
मेडक सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,931
मेडक सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,010
मेडक सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,490
मेडक - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

मेडक : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,640.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,250 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,060 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,850 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,850 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,460 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,130 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,290 -60.00
मेडक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,250
मेडक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,110
मेडक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,424
मेडक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,110
मेडक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,250
मेडक चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
मेडक चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
मेडक चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,832
मेडक चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,490
मेडक चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
मेडक चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,910
मेडक चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,270
मेडक चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,602
मेडक चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,910
मेडक चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,600
मेडक चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,940
मेडक चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,710
मेडक चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,094
मेडक चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,840
मेडक चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,910
मेडक - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत