बनसवारा, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

बनसवारा : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,470
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,470 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,280 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,550 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,540 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,540 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,130 +590.00
21 सप्टेंबर 2022 49,540 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,340 -80.00
19 सप्टेंबर 2022 49,420 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,450 +0.00
बनसवारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
बनसवारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
बनसवारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,993
बनसवारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
बनसवारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,470
बनसवारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,640
बनसवारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
बनसवारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,753
बनसवारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,440
बनसवारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,790
बनसवारा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
बनसवारा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
बनसवारा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,979
बनसवारा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,690
बनसवारा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
बनसवारा सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,910
बनसवारा सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,360
बनसवारा सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,068
बनसवारा सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,040
बनसवारा सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,910
बनसवारा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बनसवारा : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,330.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,330 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,210 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,170 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,160 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,160 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,900 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,200 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,240 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,540 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,590 +10.00
बनसवारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
बनसवारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
बनसवारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,311
बनसवारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
बनसवारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,330
बनसवारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,420
बनसवारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,010
बनसवारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,923
बनसवारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,330
बनसवारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,020
बनसवारा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,850
बनसवारा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,670
बनसवारा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,001
बनसवारा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,690
बनसवारा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,690
बनसवारा चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,790
बनसवारा चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,440
बनसवारा चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,467
बनसवारा चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,550
बनसवारा चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,440
बनसवारा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत