बांका, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

बांका : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,560
+270.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,290 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,680 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,680 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,680 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,820 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,600 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,410 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,420 -340.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,760 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,760 +0.00
बांका सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,160
बांका सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,210
बांका सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,086
बांका सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,560
बांका सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,290
बांका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,940
बांका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,110
बांका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,761
बांका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
बांका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,360
बांका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,690
बांका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
बांका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,978
बांका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,080
बांका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,130
बांका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,620
बांका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
बांका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,731
बांका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,420
बांका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,770
बांका - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बांका : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,590.00
+620.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 60,970 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,920 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,910 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,910 -220.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,130 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,790 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,100 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,810 -250.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,060 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,060 +10.00
बांका चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,600
बांका चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,400
बांका चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,169
बांका चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,930
बांका चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 60,970
बांका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,760
बांका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,250
बांका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,009
बांका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,760
बांका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,710
बांका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,870
बांका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
बांका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,398
बांका चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
बांका चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,760
बांका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,400
बांका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,990
बांका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,901
बांका चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,300
बांका चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
बांका - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत