पुडुकोट्टाताई, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

पुडुकोट्टाताई : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,470
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 49,060 +410.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,650 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,650 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,650 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,750 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,530 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,540 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,500
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,383
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,540
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 49,060
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,847
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,360
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,550
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,090
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,426
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,550
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,670
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,070
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,993
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,070
पुडुकोट्टाताई सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,550
पुडुकोट्टाताई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पुडुकोट्टाताई : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,880.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,380 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,720 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,720 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,720 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,330 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,150 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,930 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,940 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,380
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,190
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,046
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,190
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,380
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,010
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,920
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,914
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,570
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,920
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,000
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,686
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,000
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,680
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,040
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,185
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
पुडुकोट्टाताई चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,000
पुडुकोट्टाताई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत