उधमपूर, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

उधमपूर : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,600
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,600 -90.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,690 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,470 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,480 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,400 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,120 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,390 +160.00
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,120
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,450
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,271
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,490
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,600
उधमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,720
उधमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
उधमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,791
उधमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,310
उधमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,500
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,040
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,371
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,500
उधमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,350
उधमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,620
उधमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,020
उधमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,936
उधमपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,020
उधमपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,500
उधमपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

उधमपूर : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,650.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,650 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,260 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,070 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,860 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,860 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,470 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,140 -160.00
उधमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,260
उधमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
उधमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,580
उधमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,120
उधमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,650
उधमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
उधमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
उधमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,841
उधमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,500
उधमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
उधमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,920
उधमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,270
उधमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,611
उधमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,920
उधमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,610
उधमपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,950
उधमपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,720
उधमपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,104
उधमपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,850
उधमपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,920
उधमपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत