सायहा, मिझोरम : सोने आणि चांदी किंमत

सायहा : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,530
+480.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 53,050 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,760 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,530 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,920 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,920 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,910 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 53,060 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,840 +200.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,640 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,650 -350.00
सायहा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
सायहा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
सायहा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
सायहा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
सायहा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
सायहा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,400
सायहा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,430
सायहा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,358
सायहा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,790
सायहा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,050
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,170
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,340
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,990
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,360
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,580
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,920
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,480
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,203
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,310
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,360
सायहा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सायहा : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,940.00
+1,420.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,520 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,880 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,250 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,190 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,190 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,180 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,410 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 62,070 +700.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,370 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 61,080 -260.00
सायहा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
सायहा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
सायहा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
सायहा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
सायहा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
सायहा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,520
सायहा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,660
सायहा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,561
सायहा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,200
सायहा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,520
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,040
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,500
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,271
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,020
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,970
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,130
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,560
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,648
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,560
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,020
सायहा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत