सायहा, मिझोरम : सोने आणि चांदी किंमत

सायहा : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,700
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,800 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,580 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,590 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,510 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,230 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,490 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,340 +10.00
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,230
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,550
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,362
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,590
सायहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,800
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,830
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,830
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,896
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,410
सायहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,830
सायहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,600
सायहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,140
सायहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,476
सायहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,600
सायहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,460
सायहा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,730
सायहा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,120
सायहा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,044
सायहा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,120
सायहा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,600
सायहा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सायहा : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,790.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,400 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,220 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 65,000 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,000 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,610 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,270 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,440 -50.00
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,400
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,250
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,571
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,250
सायहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,400
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,080
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,990
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,980
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,640
सायहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,990
सायहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,070
सायहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,410
सायहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,753
सायहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,070
सायहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,750
सायहा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,110
सायहा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,870
सायहा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,256
सायहा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,000
सायहा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,070
सायहा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत