अरवल, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

अरवल : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,700
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,680 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,680 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,510 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,510 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,510 -10.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,520 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,520 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,020 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 49,950 -230.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,180 +0.00
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,440
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,080
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,330
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,730
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,680
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,300
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,385
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,380
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,060
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,610
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,630
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,686
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,200
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,630
अरवल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अरवल : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,060.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,050 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,470 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,600 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,600 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,600 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,070 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 63,940 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,050 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,060 -420.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,480 +0.00
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,680
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,050
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,177
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,010
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,050
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,650
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,980
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,383
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,980
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,420
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,790
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,720
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,700
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,360
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,720
अरवल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत