अरवल, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

अरवल : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,000
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,000 +40.00
07 डिसेंबर 2022 53,960 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,680 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,390 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,800 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,800 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,790 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,780 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,810 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,530 +240.00
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,000
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,390
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,775
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,780
अरवल सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,000
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,160
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,210
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,125
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,560
अरवल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,810
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,940
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,110
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,761
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
अरवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,360
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,690
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,978
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,080
अरवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,130
अरवल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अरवल : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,800.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,800 +760.00
07 डिसेंबर 2022 66,040 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,150 +200.00
05 डिसेंबर 2022 64,950 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,200 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,200 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,190 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,130 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,240 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,590 +1,620.00
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,800
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,950
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,833
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,130
अरवल चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,800
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,240
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,400
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,286
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,930
अरवल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,240
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,760
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,250
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,009
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,760
अरवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,710
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,870
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,398
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
अरवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,760
अरवल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत