बृहत्तर मुंबई, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

बृहत्तर मुंबई : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,480
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,480 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,280 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,550 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,550 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,550 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,140 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,540 +190.00
20 सप्टेंबर 2022 49,350 -80.00
19 सप्टेंबर 2022 49,430 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,460 +0.00
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,720
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,999
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,110
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,480
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,650
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,759
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,450
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,800
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,986
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,700
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,910
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,370
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,076
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,050
बृहत्तर मुंबई सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,920
बृहत्तर मुंबई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बृहत्तर मुंबई : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,340.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,340 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,220 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,180 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,170 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,170 -1,730.00
22 सप्टेंबर 2022 57,900 +690.00
21 सप्टेंबर 2022 57,210 +970.00
20 सप्टेंबर 2022 56,240 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,540 -60.00
18 सप्टेंबर 2022 56,600 +10.00
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,318
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,340
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,430
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,020
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,931
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,340
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,030
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,860
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,680
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,009
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,700
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,700
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,800
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,450
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,475
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,560
बृहत्तर मुंबई चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,450
बृहत्तर मुंबई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत