पंजाब : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

पंजाब : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अमृतसर 23 मे 2024 72,010
बरनाळा 23 मे 2024 72,010
बठिंडा 23 मे 2024 72,010
फरीदकोट 23 मे 2024 72,010
फतेहगड साहिब 23 मे 2024 72,010
फाजिल्का 23 मे 2024 72,010
फिरोजपूर 23 मे 2024 72,010
गुरदासपूर 23 मे 2024 72,010
होशियारपूर 23 मे 2024 72,010
जालंधर 23 मे 2024 72,010
कपूरथळा 23 मे 2024 72,010
लुधियाना 23 मे 2024 72,010
मानसा 23 मे 2024 72,010
मोगा 23 मे 2024 72,010
मुक्तसर 23 मे 2024 72,010
पठाणकोट 23 मे 2024 72,010
पटियाला 23 मे 2024 72,010
रूपनगर 23 मे 2024 72,010
संगरूर 23 मे 2024 72,010
सास नगर 23 मे 2024 72,010
श्री भगतसिंग एन.जी.आर. 23 मे 2024 72,010
तरण तरण 23 मे 2024 72,010

पंजाब : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अमृतसर 23 मे 2024 90,790
बरनाळा 23 मे 2024 90,790
बठिंडा 23 मे 2024 90,790
फरीदकोट 23 मे 2024 90,790
फतेहगड साहिब 23 मे 2024 90,790
फाजिल्का 23 मे 2024 90,790
फिरोजपूर 23 मे 2024 90,790
गुरदासपूर 23 मे 2024 90,790
होशियारपूर 23 मे 2024 90,790
जालंधर 23 मे 2024 90,790
कपूरथळा 23 मे 2024 90,790
लुधियाना 23 मे 2024 90,790
मानसा 23 मे 2024 90,790
मोगा 23 मे 2024 90,790
मुक्तसर 23 मे 2024 90,790
पठाणकोट 23 मे 2024 90,790
पटियाला 23 मे 2024 90,790
रूपनगर 23 मे 2024 90,790
संगरूर 23 मे 2024 90,790
सास नगर 23 मे 2024 90,790
श्री भगतसिंग एन.जी.आर. 23 मे 2024 90,790
तरण तरण 23 मे 2024 90,790