पंजाब : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

पंजाब : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अमृतसर 01 डिसेंबर 2021 48,720
बरनाळा 01 डिसेंबर 2021 48,720
बठिंडा 01 डिसेंबर 2021 48,720
फरीदकोट 01 डिसेंबर 2021 48,720
फतेहगड साहिब 01 डिसेंबर 2021 48,720
फाजिल्का 01 डिसेंबर 2021 48,720
फिरोजपूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
गुरदासपूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
होशियारपूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
जालंधर 01 डिसेंबर 2021 48,720
कपूरथळा 01 डिसेंबर 2021 48,720
लुधियाना 01 डिसेंबर 2021 48,720
मानसा 01 डिसेंबर 2021 48,720
मोगा 01 डिसेंबर 2021 48,720
मुक्तसर 01 डिसेंबर 2021 48,720
पठाणकोट 01 डिसेंबर 2021 48,720
पटियाला 01 डिसेंबर 2021 48,720
रूपनगर 01 डिसेंबर 2021 48,720
संगरूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
सास नगर 01 डिसेंबर 2021 48,720
श्री भगतसिंग एन.जी.आर. 01 डिसेंबर 2021 48,720
तरण तरण 01 डिसेंबर 2021 48,720

पंजाब : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अमृतसर 01 डिसेंबर 2021 63,090
बरनाळा 01 डिसेंबर 2021 63,090
बठिंडा 01 डिसेंबर 2021 63,090
फरीदकोट 01 डिसेंबर 2021 63,090
फतेहगड साहिब 01 डिसेंबर 2021 63,090
फाजिल्का 01 डिसेंबर 2021 63,090
फिरोजपूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
गुरदासपूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
होशियारपूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
जालंधर 01 डिसेंबर 2021 63,090
कपूरथळा 01 डिसेंबर 2021 63,090
लुधियाना 01 डिसेंबर 2021 63,090
मानसा 01 डिसेंबर 2021 63,090
मोगा 01 डिसेंबर 2021 63,090
मुक्तसर 01 डिसेंबर 2021 63,090
पठाणकोट 01 डिसेंबर 2021 63,090
पटियाला 01 डिसेंबर 2021 63,090
रूपनगर 01 डिसेंबर 2021 63,090
संगरूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
सास नगर 01 डिसेंबर 2021 63,090
श्री भगतसिंग एन.जी.आर. 01 डिसेंबर 2021 63,090
तरण तरण 01 डिसेंबर 2021 63,090