पंजाब : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

पंजाब : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अमृतसर 09 डिसेंबर 2022 54,030
बरनाळा 09 डिसेंबर 2022 54,030
बठिंडा 09 डिसेंबर 2022 54,030
फरीदकोट 09 डिसेंबर 2022 54,030
फतेहगड साहिब 09 डिसेंबर 2022 54,030
फाजिल्का 09 डिसेंबर 2022 54,030
फिरोजपूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
गुरदासपूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
होशियारपूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
जालंधर 09 डिसेंबर 2022 54,030
कपूरथळा 09 डिसेंबर 2022 54,030
लुधियाना 09 डिसेंबर 2022 54,030
मानसा 09 डिसेंबर 2022 54,030
मोगा 09 डिसेंबर 2022 54,030
मुक्तसर 09 डिसेंबर 2022 54,030
पठाणकोट 09 डिसेंबर 2022 54,030
पटियाला 09 डिसेंबर 2022 54,030
रूपनगर 09 डिसेंबर 2022 54,030
संगरूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
सास नगर 09 डिसेंबर 2022 54,030
श्री भगतसिंग एन.जी.आर. 09 डिसेंबर 2022 54,030
तरण तरण 09 डिसेंबर 2022 54,030

पंजाब : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अमृतसर 09 डिसेंबर 2022 66,840
बरनाळा 09 डिसेंबर 2022 66,840
बठिंडा 09 डिसेंबर 2022 66,840
फरीदकोट 09 डिसेंबर 2022 66,840
फतेहगड साहिब 09 डिसेंबर 2022 66,840
फाजिल्का 09 डिसेंबर 2022 66,840
फिरोजपूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
गुरदासपूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
होशियारपूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
जालंधर 09 डिसेंबर 2022 66,840
कपूरथळा 09 डिसेंबर 2022 66,840
लुधियाना 09 डिसेंबर 2022 66,840
मानसा 09 डिसेंबर 2022 66,840
मोगा 09 डिसेंबर 2022 66,840
मुक्तसर 09 डिसेंबर 2022 66,840
पठाणकोट 09 डिसेंबर 2022 66,840
पटियाला 09 डिसेंबर 2022 66,840
रूपनगर 09 डिसेंबर 2022 66,840
संगरूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
सास नगर 09 डिसेंबर 2022 66,840
श्री भगतसिंग एन.जी.आर. 09 डिसेंबर 2022 66,840
तरण तरण 09 डिसेंबर 2022 66,840