हुगली, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

हुगली : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,330
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,330 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,340 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,260 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 48,980 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,240 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,090 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,080 +220.00
हुगली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 48,980
हुगली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,310
हुगली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,093
हुगली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,350
हुगली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,330
हुगली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,580
हुगली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,590
हुगली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,650
हुगली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,160
हुगली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,590
हुगली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,350
हुगली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,900
हुगली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,227
हुगली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,350
हुगली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,210
हुगली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,470
हुगली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,880
हुगली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,793
हुगली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,880
हुगली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,350
हुगली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हुगली : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,880.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,880 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,670 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,670 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,280 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 62,950 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,110 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,170 +560.00
हुगली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,880
हुगली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,940
हुगली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,055
हुगली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,940
हुगली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,880
हुगली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,740
हुगली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,680
हुगली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,652
हुगली चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,310
हुगली चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,680
हुगली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,710
हुगली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,090
हुगली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,418
हुगली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,710
हुगली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,420
हुगली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,740
हुगली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,520
हुगली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,895
हुगली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,640
हुगली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,710
हुगली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत