जालंधर, पंजाब : सोने आणि चांदी किंमत

जालंधर : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,230
+140.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,090 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,170 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,160 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,160 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,070 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 49,920 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,480 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,280 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,550 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,550 +0.00
जालंधर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,090
जालंधर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
जालंधर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,473
जालंधर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
जालंधर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,090
जालंधर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,720
जालंधर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
जालंधर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,004
जालंधर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,110
जालंधर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,160
जालंधर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,650
जालंधर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
जालंधर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,759
जालंधर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,450
जालंधर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,800
जालंधर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
जालंधर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
जालंधर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,986
जालंधर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,700
जालंधर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
जालंधर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जालंधर : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,480.00
+660.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,820 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,800 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,800 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,790 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,000 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,440 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,340 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,220 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,180 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,170 +0.00
जालंधर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,820
जालंधर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,800
जालंधर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,140
जालंधर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,800
जालंधर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,820
जालंधर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
जालंधर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
जालंधर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,427
जालंधर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
जालंधर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,790
जालंधर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,430
जालंधर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,020
जालंधर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,931
जालंधर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,340
जालंधर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,030
जालंधर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,860
जालंधर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,680
जालंधर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,009
जालंधर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,700
जालंधर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,700
जालंधर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत