हनुमानगड, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

हनुमानगड : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,350
+190.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,160 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,160 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,150 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,070 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,910 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,470 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,280 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,550 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,540 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,540 -590.00
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,160
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,160
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,160
हनुमानगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
हनुमानगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
हनुमानगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,998
हनुमानगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
हनुमानगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,640
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,753
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,440
हनुमानगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,790
हनुमानगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
हनुमानगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
हनुमानगड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,979
हनुमानगड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,690
हनुमानगड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
हनुमानगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हनुमानगड : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,340.00
+550.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,790 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,790 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,780 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 55,990 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,440 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,330 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,210 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,170 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,160 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,160 -1,740.00
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,790
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,790
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,790
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,790
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,790
हनुमानगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
हनुमानगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
हनुमानगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,420
हनुमानगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
हनुमानगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,420
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,010
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,923
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,330
हनुमानगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,020
हनुमानगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,850
हनुमानगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,670
हनुमानगड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,001
हनुमानगड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,690
हनुमानगड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,690
हनुमानगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत