हनुमानगड, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

हनुमानगड : सोन्याचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
62,350
+360.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 61,990 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,150 +0.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,150 +130.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,020 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,830 +0.00
17 फेब्रुवारी 2024 61,830 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 61,820 +210.00
15 फेब्रुवारी 2024 61,610 +220.00
14 फेब्रुवारी 2024 61,390 -80.00
13 फेब्रुवारी 2024 61,470 -590.00
हनुमानगड सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,870
हनुमानगड सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,390
हनुमानगड सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,143
हनुमानगड सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,870
हनुमानगड सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 61,990
हनुमानगड सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,380
हनुमानगड सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,590
हनुमानगड सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,372
हनुमानगड सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,380
हनुमानगड सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,660
हनुमानगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,690
हनुमानगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
हनुमानगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,501
हनुमानगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,260
हनुमानगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,250
हनुमानगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,860
हनुमानगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,760
हनुमानगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,965
हनुमानगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,860
हनुमानगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,530
हनुमानगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हनुमानगड : चांदीचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
70,550.00
+120.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 70,430 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,870 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,430 -40.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,470 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,270 +10.00
17 फेब्रुवारी 2024 72,260 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 72,250 +980.00
15 फेब्रुवारी 2024 71,270 +1,020.00
14 फेब्रुवारी 2024 70,250 +480.00
13 फेब्रुवारी 2024 69,770 -1,420.00
हनुमानगड चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,320
हनुमानगड चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,770
हनुमानगड चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,145
हनुमानगड चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,320
हनुमानगड चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 70,430
हनुमानगड चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,340
हनुमानगड चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,860
हनुमानगड चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,147
हनुमानगड चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,340
हनुमानगड चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,330
हनुमानगड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,680
हनुमानगड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,330
हनुमानगड चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,533
हनुमानगड चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,670
हनुमानगड चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,290
हनुमानगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,250
हनुमानगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,090
हनुमानगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,667
हनुमानगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,380
हनुमानगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,250
हनुमानगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत