जमुई, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

जमुई : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,290
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,010 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,010 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,010 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,010 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,280 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,130 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,110 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,900 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,900 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,900 -80.00
जमुई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,010
जमुई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
जमुई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,089
जमुई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,380
जमुई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,010
जमुई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,610
जमुई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,630
जमुई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,686
जमुई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,200
जमुई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,630
जमुई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,390
जमुई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,940
जमुई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,265
जमुई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,390
जमुई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,240
जमुई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,510
जमुई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,910
जमुई सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,830
जमुई सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,910
जमुई सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,390
जमुई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जमुई : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,720.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,330 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,330 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,330 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,330 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,000 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,160 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,220 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,660 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,660 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,660 +260.00
जमुई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,330
जमुई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,980
जमुई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,746
जमुई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,980
जमुई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,330
जमुई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,790
जमुई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,720
जमुई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,700
जमुई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,360
जमुई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,720
जमुई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,760
जमुई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,130
जमुई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,467
जमुई चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,760
जमुई चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,470
जमुई चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,800
जमुई चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,570
जमुई चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,949
जमुई चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,700
जमुई चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,760
जमुई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत