खगेरिया, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

खगेरिया : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,530
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,530 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,530 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,260 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,160 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,200 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,200 +410.00
07 ऑगस्ट 2022 51,790 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,790 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,790 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,100 -520.00
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,620
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,420
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,069
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,420
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,530
खगेरिया सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
खगेरिया सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
खगेरिया सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,959
खगेरिया सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,670
खगेरिया सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
खगेरिया सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,890
खगेरिया सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,340
खगेरिया सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,048
खगेरिया सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,020
खगेरिया सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,890
खगेरिया सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,940
खगेरिया सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,020
खगेरिया सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,881
खगेरिया सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,440
खगेरिया सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,080
खगेरिया - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

खगेरिया : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,390.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,390 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,390 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,440 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,010 -110.00
09 ऑगस्ट 2022 59,120 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,120 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,450 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,450 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,440 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,060 +370.00
खगेरिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,390
खगेरिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,440
खगेरिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,338
खगेरिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,300
खगेरिया चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,390
खगेरिया चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,830
खगेरिया चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,650
खगेरिया चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,978
खगेरिया चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
खगेरिया चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,670
खगेरिया चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,760
खगेरिया चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,410
खगेरिया चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,443
खगेरिया चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,530
खगेरिया चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,410
खगेरिया चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,380
खगेरिया चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,100
खगेरिया चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,876
खगेरिया चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,380
खगेरिया चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,300
खगेरिया - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत