खगेरिया, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

खगेरिया : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2023
62,430
+140.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 62,290 -960.00
03 डिसेंबर 2023 63,250 +10.00
02 डिसेंबर 2023 63,240 +10.00
01 डिसेंबर 2023 63,230 +720.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,510 -320.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,830 +340.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,490 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,540 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,530 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,530 +10.00
खगेरिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,250
खगेरिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,290
खगेरिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,003
खगेरिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,230
खगेरिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 62,290
खगेरिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,830
खगेरिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
खगेरिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,940
खगेरिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,830
खगेरिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,510
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,300
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,520
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,165
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,470
खगेरिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 60,950
खगेरिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,510
खगेरिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,260
खगेरिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 58,881
खगेरिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,450
खगेरिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,470
खगेरिया - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

खगेरिया : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2023
75,680.00
-160.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 75,840 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,650 +10.00
02 डिसेंबर 2023 77,640 +0.00
01 डिसेंबर 2023 77,640 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,220 +1,140.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,080 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,410 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,120 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,110 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,110 +10.00
खगेरिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,650
खगेरिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 75,840
खगेरिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,193
खगेरिया चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,640
खगेरिया चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 75,840
खगेरिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,220
खगेरिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,060
खगेरिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,638
खगेरिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,350
खगेरिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,220
खगेरिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 72,910
खगेरिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,690
खगेरिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,556
खगेरिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,740
खगेरिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,700
खगेरिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,790
खगेरिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,730
खगेरिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,152
खगेरिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,780
खगेरिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,740
खगेरिया - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत