उदयपूर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

उदयपूर : सोन्याचा दर

22 मार्च 2023
58,750
-30.00
तारीख किंमत बदला
21 मार्च 2023 58,780 -840.00
20 मार्च 2023 59,620 +60.00
19 मार्च 2023 59,560 +0.00
18 मार्च 2023 59,560 +0.00
17 मार्च 2023 59,560 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,140 -320.00
15 मार्च 2023 58,460 +880.00
14 मार्च 2023 57,580 -140.00
13 मार्च 2023 57,720 +1,480.00
12 मार्च 2023 56,240 +10.00
उदयपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,620
उदयपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,960
उदयपूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,052
उदयपूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,880
उदयपूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (21 मार्च) 58,780
उदयपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,820
उदयपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,450
उदयपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,411
उदयपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,820
उदयपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,850
उदयपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,190
उदयपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,040
उदयपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,393
उदयपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,040
उदयपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,100
उदयपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,060
उदयपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,410
उदयपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,378
उदयपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,800
उदयपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,030
उदयपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

उदयपूर : चांदीचा दर

22 मार्च 2023
68,580.00
+130.00
तारीख किंमत बदला
21 मार्च 2023 68,450 -360.00
20 मार्च 2023 68,810 +160.00
19 मार्च 2023 68,650 +0.00
18 मार्च 2023 68,650 +10.00
17 मार्च 2023 68,640 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,570 -750.00
15 मार्च 2023 67,320 +420.00
14 मार्च 2023 66,900 +330.00
13 मार्च 2023 66,570 +3,750.00
12 मार्च 2023 62,820 +10.00
उदयपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,810
उदयपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,840
उदयपूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,268
उदयपूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,440
उदयपूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (21 मार्च) 68,450
उदयपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,390
उदयपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,660
उदयपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,357
उदयपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,960
उदयपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,560
उदयपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,850
उदयपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,980
उदयपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,861
उदयपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,290
उदयपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,920
उदयपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,690
उदयपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,980
उदयपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,855
उदयपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,150
उदयपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,290
उदयपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत