जोधपूर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

जोधपूर : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,360
+530.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,830 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,550 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,310 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,710 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,700 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,700 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,840 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,620 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,430 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,440 -350.00
जोधपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
जोधपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
जोधपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
जोधपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
जोधपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
जोधपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,180
जोधपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
जोधपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,145
जोधपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,580
जोधपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,830
जोधपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,960
जोधपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,130
जोधपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,781
जोधपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
जोधपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,380
जोधपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
जोधपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
जोधपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,998
जोधपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
जोधपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
जोधपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जोधपूर : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,640.00
+1,380.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,260 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,620 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,000 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,940 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,940 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,930 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,160 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,810 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,120 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,830 -260.00
जोधपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
जोधपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
जोधपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
जोधपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
जोधपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
जोधपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,260
जोधपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,420
जोधपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,309
जोधपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,950
जोधपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,260
जोधपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,780
जोधपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,270
जोधपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,032
जोधपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,790
जोधपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,740
जोधपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
जोधपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
जोधपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,420
जोधपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
जोधपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
जोधपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत