बारवानी, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

बारवानी : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,440
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,440 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,450 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,370 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,090 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,350 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,200 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,190 +220.00
बारवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,090
बारवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
बारवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,204
बारवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
बारवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,440
बारवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
बारवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
बारवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
बारवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
बारवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
बारवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,460
बारवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,010
बारवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,338
बारवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,460
बारवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,320
बारवानी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,590
बारवानी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,990
बारवानी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,905
बारवानी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,990
बारवानी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,460
बारवानी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बारवानी : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
66,030.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,030 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,820 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,820 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,430 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,090 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,260 -50.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,310 +550.00
बारवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,030
बारवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
बारवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,202
बारवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
बारवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,030
बारवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
बारवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
बारवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
बारवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
बारवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
बारवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,870
बारवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,230
बारवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,569
बारवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,870
बारवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,570
बारवानी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,910
बारवानी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,670
बारवानी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,055
बारवानी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,800
बारवानी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,870
बारवानी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत