नागाव, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

नागाव : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,430
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 49,020 +410.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,610 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,610 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,610 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,710 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,490 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,500 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,420 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,140
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,470
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,345
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,510
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 49,020
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,740
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,750
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,808
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,320
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,750
नागाव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,510
नागाव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,060
नागाव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,388
नागाव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,510
नागाव सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,370
नागाव सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,640
नागाव सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,040
नागाव सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,955
नागाव सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,040
नागाव सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,510
नागाव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नागाव : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,830.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,330 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,670 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,670 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,670 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,280 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,100 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,880 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,890 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,330
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,996
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,140
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,330
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,960
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,880
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,864
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,520
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,880
नागाव चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,940
नागाव चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,300
नागाव चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,637
नागाव चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,940
नागाव चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,630
नागाव चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,980
नागाव चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,740
नागाव चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,129
नागाव चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,880
नागाव चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,940
नागाव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत