नागाव, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

नागाव : सोन्याचा दर

02 मार्च 2024
63,810
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 63,810 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,740 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,420 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,510 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,340 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,500 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,500 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,490 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,130 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,290 +0.00
नागाव सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,810
नागाव सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,810
नागाव सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,810
नागाव सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,810
नागाव सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 63,810
नागाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,020
नागाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,530
नागाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,336
नागाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,020
नागाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,740
नागाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,530
नागाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,730
नागाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,513
नागाव सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,530
नागाव सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,800
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,830
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,200
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,642
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,400
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,390
नागाव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नागाव : चांदीचा दर

02 मार्च 2024
72,340.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 72,340 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,330 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,210 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,570 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,820 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,830 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,820 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,810 +220.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,590 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 71,030 -570.00
नागाव चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,340
नागाव चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,340
नागाव चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,340
नागाव चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,340
नागाव चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 72,340
नागाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,480
नागाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,210
नागाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,087
नागाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,480
नागाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,330
नागाव चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,500
नागाव चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,020
नागाव चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,309
नागाव चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,500
नागाव चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,490
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,850
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,490
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,701
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,840
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,460
नागाव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत