नागाव, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

नागाव : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2022
53,940
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 53,940 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,940 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,930 +0.00
01 डिसेंबर 2022 53,930 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,950 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,670 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,430 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,820 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,820 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,820 -140.00
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,940
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,930
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,935
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,930
नागाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 53,940
नागाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,300
नागाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,340
नागाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,263
नागाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,690
नागाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,950
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,080
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,240
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,896
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
नागाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,490
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,111
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
नागाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,260
नागाव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नागाव : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2022
66,380.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 66,380 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,370 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,370 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,300 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,400 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,760 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,130 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,080 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,070 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,070 -230.00
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,380
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,300
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 66,105
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,300
नागाव चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 66,380
नागाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,400
नागाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,550
नागाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,447
नागाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,090
नागाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,400
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,920
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,390
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,163
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
नागाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,870
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,544
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
नागाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,910
नागाव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत