बठिंडा, पंजाब : सोने आणि चांदी किंमत

बठिंडा : सोन्याचा दर

02 मार्च 2024
63,670
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 63,670 +1,060.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,610 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,290 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,380 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,210 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,370 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,370 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,360 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,000 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,160 +0.00
बठिंडा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,670
बठिंडा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,670
बठिंडा सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,670
बठिंडा सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,670
बठिंडा सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 63,670
बठिंडा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,880
बठिंडा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,400
बठिंडा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,205
बठिंडा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,880
बठिंडा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,610
बठिंडा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,390
बठिंडा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,600
बठिंडा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,381
बठिंडा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,390
बठिंडा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,670
बठिंडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,700
बठिंडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,070
बठिंडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,511
बठिंडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,270
बठिंडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,260
बठिंडा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बठिंडा : चांदीचा दर

02 मार्च 2024
72,190.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 72,190 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,180 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,060 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,420 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,670 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,680 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,670 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,670 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,440 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,880 -560.00
बठिंडा चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,190
बठिंडा चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,190
बठिंडा चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,190
बठिंडा चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,190
बठिंडा चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 72,190
बठिंडा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,330
बठिंडा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,060
बठिंडा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,922
बठिंडा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,330
बठिंडा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,180
बठिंडा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,350
बठिंडा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,870
बठिंडा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,157
बठिंडा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,350
बठिंडा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,340
बठिंडा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,690
बठिंडा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,340
बठिंडा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,544
बठिंडा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,680
बठिंडा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,300
बठिंडा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत